logo

POZIV NA 8. IZBORNU SKUPŠTINU PD OBRUČ

POZIV ČLANOVIMA PLANINARSKOG DRUŠTVA „OBRUČ“

Temeljem članka 19. Statuta PD „Obruč“ Jelenje i odluke Upravnog odbora

pozivamo Vas na

8. IZBORNU SKUPŠTINU

PLANINARSKOG DRUŠTVA „OBRUČ“, JELENJE

koja će se održati u četvrtak, 27. travnja 2023. g. s početkom u 18:00 sati u prostorijama PD Obruč, Podkilavac 85

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Verifikacija prisutnih i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 4. Izvještaj o radu PD „Obruč“ 2019. – 2023. g.
 5. Financijski izvještaj PD „Obruč“ 2019. – 2023. g.
 6. Izvještaj Nadzornog odbora
 7. Izvještaj Suda časti
 8. Izvještaj o aktivnostima i izletima PD „Obruč“ 2019. – 2023. g.
 9. Razrješnice dužnosnicima PD „Obruč“ (predsjednik, dopredsjednik i tajnik) i tijelima PD „Obruč“ (Upravni i Nadzorni odbor, Sud časti)
 10. Izbor dužnosnika PD „Obruč“ (predsjednik, dopredsjednik, tajnik i 2 člana Upravnog odbora) i tijela PD „Obruč“ (Nadzorni odbor i Sud časti)
 11. Srednjoročni plan rada PD „Obruč“ za 2023. – 2027. g.
 12. Pitanja i prijedlozi

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi članovi Planinarskog društva „Obruč“.

Kandidacijski postupak za tijela udruge otvoren je do 23. travnja 2023.

Prijave se primaju u prostorijama PD Obruč, Podkilavac 85.

Molimo članove da se odazovu pozivu na Skupštinu, kako bi svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Skupštine pravovaljano odlučivali o daljnjem napretku PD „Obruč“.

Veseli nas Vaš dolazak!

Podkilavac, 30. ožujka 2023.

PredsjednikPDObruč“,Jelenje

VedranStipić

Copyright © 2012 Planinarsko društvo Obruč. Sva prava zadržana.